شاخه ها

اتصالات برنجی

  • سه راه برنجی

   سه راه برنجی از دسته اتصالات برنجی رزوه شده طبق استاندارد BSP است ، برای استفاده از آن باید دقت شود با توجه به نوع رزوه آن نمیتوان از آن برای سیستم های لوله کشی که مطابق NPT رزوه شده اند استفاده کرد. تفاوت این دو نوع استاندارد برای رزوه ها در تعداد دندانه ها در واحد طول و همچنین زاویه دندانه ها و سری آنهاست. مواد اولیه استفاده شده در ساخت این محصول بسیار باکیفیت بوده و برای تولید آن از از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده. شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله سه راه برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • چپقي برنجی

   چپقي برنجی نوعی اتصال شبیه به زانویی است با این تفاوت که یک طرف آن نر است و یک طرف ماده است. زوه شدن این اتصال نیز مطابق با استانداردBSP انجام شده است. برای استفاده از آن باید دقت شود با توجه به نوع رزوه آن نمیتوان از آن برای سیستم های لوله کشی که مطابق NPT رزوه شده اند استفاده کرد. تفاوت این دو نوع استاندارد برای رزوه ها در تعداد دندانه ها در واحد طول و همچنین زاویه دندانه ها و سری آنهاست . شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله چپقي برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • زانو برنجی

   زانو برنجی یک اتصال 90 درجه و روزه شده با استاندارد BSP است. برای استفاده از آن باید دقت شود با توجه به نوع رزوه آن نمیتوان از آن برای سیستم های لوله کشی که مطابق NPT رزوه شده اند استفاده کرد. تفاوت این دو نوع استاندارد برای رزوه ها در تعداد دندانه ها در واحد طول و همچنین زاویه دندانه ها و سری آنهاست. مواد اولیه استفاده شده در ساخت این محصول بسیار باکیفیت بوده و برای تولید آن از از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده. شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله زانو برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • تبدیل برنجی روپیچ تو پیچ

   تبدیل برنجی روپیچ تو پیچ یک قطعه استوانه ای است که برای اتصال دو لوله هم راستا و هم قطر استفاده می‌شود . این اتصال دارای انواع مختلف از نظر نوع و جنس ساختار و هم از نظر نوع کاربری است که مناسب با شرایط متفاوت طراحی شده اند . یکی از انواع آن اتصال برنجی روپیچ توپیچ است که کاربرد آن برای زمانی است که باید بین دو لوله هم راستا اتصال برقرار کنیم که یکی از داخل رزوه شده و یکی هم از خارج. یکی دیگر از انواع آن تبدیل برنجی است و کاربرد آن زمانی است بخواهیم دو لوله هم راستا که دارای قطرهای متفاوتی هستند را بهم متصل کنیم . شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله تبدیل برنجی روپیچ تو پیچ در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • بوشن برنجی

   بوشن برنجی یک قطعه استوانه ای است که برای اتصال دو لوله هم راستا و هم قطر استفاده می‌شود . این اتصال دارای انواع مختلف از نظر نوع و جنس ساختار مانند دندانه ای یا جوشی بودن و هم از نظر نوع کاربری است که مناسب با شرایط متفاوت طراحی شده اند. این بوشن از نوع بوشن ساده است که دو سر آن به صورت مادگی (از داخل) رزوه شده اند بوشن برنجی به دلیل طول عمر و مقاومت بالا در برابر سایش بسیار محبوب هستند. همچنین این اتصالات روزه شده با استاندارد BSP هستند. شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله بوشن برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید.

  • نیپل برنجی

   نیپل برنجی یک قطعه استوانه ای است که برای اتصال دو لوله هم راستا و هم قطر استفاده می‌شود ، دو سر آن به صورت نری و از نوع BSP رزوه شده است . و برای استفاده از آنها باید دقت شود با توجه به نوع رزوه آن نمیتوان از آن برای سیستم های لوله کشی که مطابق NPT رزوه شده اند استفاده کرد. تفاوت این دو نوع استاندارد برای رزوه ها در تعداد دندانه ها در واحد طول و همچنین زاویه دندانه ها و سری آنهاست. مواد اولیه استفاده شده در ساخت این محصول بسیار باکیفیت بوده و برای تولید آن از از تکنولوژی روز دنیا استفاده شده. شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله نیپل برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • مهره مغزی برنجی

   مهره مغزی برنجیاز جمله اتصالات برنجی رایج و پرکاربرد در صنایع مانند نفت ، گاز ، پتروشیمی و… است و معمولا برای اتصال میان شیلنگ گاز و شیرگاز استفاده می‌شود. یکی از مزایای استفاده از این سرشیلنگ ها راحتی در اتصال شیرالات و همچنین جلوگیری از نشت سیال و هدر رفت آن است.

   این سرشیلنگ ها به دلیل طول بالا و مقاومت مناسب بسیار محبوب هستند سرشلنگی برنجی در آبیاری؛ پرورش آبزیان، هدایت جریان های تحت فشار کاربرد داشته و در برابر خوردگی، رسوب، و پوسیدگی مقاومت داشته و در سایزهای مختلف برای انواع شیرالات قابل کاربرد می باشند . شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله مهره مغزی برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • سرشیلنگی برنجی

   سرشیلنگی برنجی از جمله اتصالات برنجی رایج و پرکاربرد در صنایع مانند نفت ، گاز ، پتروشیمی و… است و معمولا برای اتصال میان شیلنگ گاز و شیرگاز استفاده می‌شود. یکی از مزایای استفاده از این سرشیلنگ ها راحتی در اتصال شیرآلات و همچنین جلوگیری از نشت سیال و هدر رفت آن است.

   این سرشیلنگ ها به دلیل طول بالا و مقاومت مناسب بسیار محبوب هستند سرشلنگی برنجی در آبیاری؛ پرورش آبزیان، هدایت جریان های تحت فشار کاربرد داشته و در برابر خوردگی، رسوب، و پوسیدگی مقاومت داشته و در سایزهای مختلف برای انواع شیرالات قابل کاربرد می باشند . شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله سرشیلنگی برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  • مغزی برنجی

   مغزی برنجی در اتصالات انتهایی شیلنگ ها کاربرد دارد ، پیش از نصب مطمئن شوید ساز لوله و مغزی یکی است .حداکثر خطا در سایز لوله نباید از 1/32 اینچ تجاوز کند. جنس این اتصال از برنج است و دارای مقاومت خوبی در برابر خوردگی و طول عمر بالاست. از آن می‌توان در شیلنگ های هوا و انتقال سیال با فشار کم استفاده کرد. برای نصب آنها حتما باید از دستگاه های مونتاژ شیلنگ و لوله استفاده شود تا اتصال آن نرم و یکنواخت باشد. دقت شود نباید از این اتصالات در مکان هایی که فشار کاری بالاست استفاده کرد زیرا در اثر فشار و نیروی بیش از حد به راحتی خم شده و تغییر شکل می‌دهد.  شرکت راستین کار بزرگترین وارد کننده و ارائه خدمات پس از فروش اتصالات برنجی از جمله مغزی برنجی در خاورمیانه است، برای سفارش و دریافت مشاوره محصولات به ما ایمیل  (rastinkar@rastinkar.com) بزنید یا با دفتر تهران با شماره هاي 02133991852 ،02133976530، 02133976531 و تلگرام 09198161692 تماس حاصل فرمایید .

  در کانال تگرام ما عضو شوید

  با ما در تلگرام همراه باشید، تا با انواع محصولات ، طرز عملکرد، راهنمای استفاده و بسیاری از دیگر مطالب مفید مطلع شوید

  JOIN
  CLOSE
  Open chat