دستگاه علامت گذار UP 10 Ecolines

علامت گذار UP 10 Ecolines

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

دستگاه علامت گذار UP 10 Ecolines  دارای طراحی فوقالعاده و فشرده است و سعی شده تا جای امکان استفاده از آن آسان باشد. به خاطر طراحی فشرده آن می‌توان از این محصول به صورت سیار استفاده کرد. تنظیم ارتفاع آن به راحتی انجام می‌شود و برای مارک کردن از تکنیک های سریع و قدرتمند استفاده می‌کند.د یونیفلکس در طراحی این دستگاه هم مانند دیگر تولیدات خود کوشیده تا حداقل هزینه نگهداری برای بهره برداری و استفاده از دستگاه نیاز باشد و البته در این راستا موفق هم بوده است.