شیلنگ مکش و انتقال مواد غذایی ۱۰

شیلنگ مکش و انتقال مواد غذایی ۱۰

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیلنگ مکش و انتقال مواد غذایی ۱۰ (  Food SD 10) برای انتقال و مکش آب شرب ، آبمیوه ها ، مایعات الکی  و مواد چرب با منشاء گیاهی ساخته شده است. این شیلنگ ها تا فشار کاری ۱۰ بار را به راحتی تحمل می کنند و محدوده دمایی کاربری این شیلنگ ها از منفی ۲۰ تا مثبت ۷۰ درجه سانتیگراد است. البته این شیلنگ ها قابلیت شستشو با بخار آب تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد و حداکثر زمان ۳۰ دقیقه را نیز دارند تا بتوان شیلنگ را به طور کامل از هر نوع آلودگی پاکسازی نمود. شیلنگ مکش و انتقال مواد غذایی ۱۰ را میتوان از قطر ۱ تا ۴ اینچ تهیه و استفاده کرد.