شیلنگ تخلیه آب ۱۰ ، شیلنگ تخلیه آب ۲۰ ، شیلنگ هوا 10 بار ، شیلنگ هوا 20 بار

شیلنگ هوا ۱۰ بار

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیلنگ هوا ۱۰ بار (Air 10) شلنگی با کارایی صنعتی متوسط است که برای دریل های هوا و ابزارهای پنوماتیک استفاده می شود. بر اساس مقدار، فشار و ویژگی های گازی که قرار است از شیلنگ عبور کند باید شیلنگ مناسب را انتخاب کرد. همچنین باید شرایط محیطی که شیلنگ در آن بکار خواهد رفت را نیز بیاد مد نظر قرار داد. برای انجام مونتاژ شیلنگ پیشنهاد میشود که با سازنده شیلنگ مشورت شود.