شیر های کنترل سری V راسته

شیر های کنترل سری V راسته

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیر های کنترل سری V راسته (  V Series Straight Check Valve) قابل تنظیم در هر نوع موقعیت دلخواه بوده و اجازه میدهند تا میزان و شدت جریان را به شکل دلخواه تنظیم کنیم. شیرهای سری V به خصوص برای استفاده در سیستم های هیدرولیک و سیستم های روان کننده برای تنظیم بار و حفظ سیستم به کار میروند.