بست آلومینیومی ۴ پیچ | بست شیلنگ ۴ پیچ | Bolt Safety Clamp | شرکت راستین کار

بست آلومینیومی ۴ پیچ

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

بست آلومینیومی ۴ پیچ (  BOLT SAFETY CLAMP) مطابق با استاندارد EN14420-3/DIN2817 طراحی و ساخته شده و برای اتصال سرشیلنگی های نر و ماده ای به کار میرود که سطح صیقلی داشته و مطابق استاندارد مذکور باشد. این بست ها طراحی ساده ای دارند و با ۴ پیچ در جای خود محکم میشوند تا مانع جدا شدن شیلنگ و آسیب به سیستم یا کاربر شود.