شیر کنترل هدایتی پنوماتیک

شیر کنترل هدایتی پنوماتیکی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

شیر کنترل هدایتی پنوماتیک  دارای 5 پورت (4 مسیر) بر روی بدنه خود است. پورت های این قطعه در سایز های  1/8″ – 1/4″ – 3/8″ – 1/2″ با ضریب جریان 0.5 تا 2.79 موجود می‌باشد. نیروی محرک این شیر جریان الکتریسیته می‌باشد و به وسیله آن مسیر را مسدود و باز می‌کند. شیرهای برقی یکی از موارد مهم در اتوماسیون صنایع مختلف مانند صنایع داروسازی ، خودروسازی ، غذا و خطوط تولیدی است.