مهره ریل پلی پروپیلن قوی

مهره ریل پلی پروپیلن قوی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

مهره ریل پلی پروپیلن قوی (  PP – HEAVY SERIES RAIL NUT)  یک وسیله مناسب برای سر هم کردن و نصب بست ها بر روی قطعات است. این وسیله به عنوان یک ساختار پشتبان کننده عمل میکند که میتواند نصب این قطعات را آسان کند. استفاده از این وسیله به ما اجازه میدهد که چندین بست را در کنار هم بر روی گروهی از شیلنگ ها و یا لوله ها به سرعت و دقت بالا نصب کنیم.