مهره دنباله انگلیسی تخت

مهره دنباله انگلیسی (BSP) تخت

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

مهره دنباله انگلیسی تخت (  BSP FEMALE FLAT SEAT ) یک نوع سرشیلنگی هیدرولیک است که دارای مغزی تخت می‌باشد. انتهای این محصول که باریک و دندانه دار است داخل شیلنگ مورد نظر فرو میرود و به واسطه آن دندانه ها در جای خود محکم می‌شود.