راسته فلنج سری L به سرشیلنگی جوشی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

راسته فلنج سری L به سرشیلنگی جوشی (  Weld Flange Connector L-series flange X Weld tube) نوعی مغزی یا واسط با استاندارد SAE است که به صورت راسته طراحی و ساخته شده است. همانطور که از نام این محصول پیداست یکی از سری های این قطعه از نوع فلنج بوده و دیگری از نوع جوشی میباشد که به سرشیلنگی متناسب با خود جوش داده میشود.