راسته نری لیفتراکی به متریک تخت

راسته نری لیفتراکی به متریک تخت

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

راسته نری لیفتراکی به متریک تخت (  Male Connector m ORFS X m METRIC) نوعی مغزی یا واسط لیفتراکی به متریک است که به صورت راسته طراحی و ساخته شده است. هر دو سری این زانویی به صورت نری یا رودنده ساخته شده و همانطور که از نام این محصول پیداست یکی از سری های این قطعه از نوع لیفتراکی یا تخت (ORFS) بوده و دیگری از نوع متریک (METRIC) میباشد.