سه راهی پرچی (JIC) وسط (NPT) مهره کنترل دار

سه راهی پرچی (JIC) وسط (NPT) مهره کنترل دار

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

سه راهی پرچی (JIC) وسط (NPT) مهره کنترل دار همان طور که از اسمش پیداست براساس دو استاندارد JIC و NPTطراحی شده در واقع دو بخش که در طرفین قرار دارند از لحاظ زاویه تراش و نوع رزوه شدن بر اساس استاندارد JIC تولید شدند . در این استاندارد زاویه تراش خوردن 37 درجه است . بخش مرکزی نیز بر اساس استانداردهای NPT تولید شده است . این استاندارد دارای تفاوت های اندکی با BSP است اصلی ترین آنها زاویه دندانه ها و همچنین تعداد دندانه در هر اینچ است بنابراین استفاده کردن این قطعه تنها در مواردی که لوله‌متصل شونده بر اساس استاندارد NPT طراحی شده باشد.