کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار
کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار
کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار
کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار
کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار
کیت سیستم مه پاش | سیستمهای مه پاش | Misting System Kit | شرکت راستین کار

کیت سیستم مه پاش

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

کیت سیستم مه پاش RNCool دارای دوام بالا و عملکرد برتر است. حداکثر فشار این پکیج 70 بار است و در سه اندازه مختلف پمپ موجود است. این محصول برای ایجاد جلوه های بصری، آبیاری اسپره ای، اسپری آب، مرطوب کنندگی و تهویه هوا ایده آل خواهد بود.