تبديل انگلیسی به انگلیسی کنیک

تبديل انگلیسی (BSP) به انگلیسی کنیک (BSPT)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

تبديل انگلیسی به انگلیسی کنیک ، از دسته اتصالات BSP است که برای کاهش سایز لوله و تغییر در نوع رزوه آنها در سیستم های هیدرولیکی کاربرد دارد. یک سر این اتصال از بیرون (نر) و مطابق با استاندارد BSPP رزوه شده است ، انتهای آن دارای نشیمن 60° است و زمانی که لوله با رزوه ماده به به آن متصل می‌شود (رزوه ماده نیز دارای همین شیب ولی در جهت مخالف است) این نشیمن ها روی هم جفت شده و به آب بندی اتصال کمک می‌کند. قسمت دیگر آن از داخل (ماده) و مطابق با استاندارد BSPT روزه شده است .