بست آلمانی Plast Grip وGrip E

بست آلمانی Plast Grip وGrip E

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

بست آلمانی Plast Grip وGrip E  برای اتصال شلنگ ها و لوله هایی از جنس پلاستیک استفاده می شود. طراحی حلقه ها منحصر به فرد و کاملا محکم است .درون حلقه ها دندانه های در چند ردیف وجود دارد و زمانی که این بست در جای خود قرار می گیرد ، این دندادنه ها با لوله درگیر می شوند تا به استحکام بیشتر کمک کنند ، البته باید این نکته را هم متذکر شد که این دندانه ها هیچگونه آسیبی به لوله نمی رسانند زیرا نیروی اعمال شده به صورت یکسان در سطح لوله پخش می شوند.