سری ثابت متریک پیچ گازوئیلی ، پیچ گازوئیلی انگلیسی

پیچ گازوئیلی انگلیسی (BSP)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

پیچ گازوئیلی انگلیسی (  Banjo Bolt BSP) یک قطعه برای سرشیلنگی های هیدرولیک است. این قطعه به شکلی طراحی شده که سر آن دارای پیچ لوله‌ای و توخالی برای انتقال مواد است که داخل یک قطعه دیگر به نام سری ثابت سرحلقه فرو رفته و محکم می‌شود و اتصال را کامل می‌کند. کونیک این قطعه ۶۰ درجه است و سر دیگر آن به شکل ۶ وجهی طراحی شده تا بتوان با آچار آن را چرخاند و محکم کرد.