دستگاه پرس (دستی هیدرولیک) شیلنگ کولری

QUICK OVERVIEW

این کیت پرس هیدرولیک دستی سبک وزن کیت دستگاهی قابل حمل و ایده آل برای به کارگیری در مغازه و کاربردهای میدانی است. این کیت شامل مجموعه کاملی از قالب ها می شود که شلنگ های در اندازه های 6 ، 8 ، 10 و 12 را شامل می شود. قالب ها به سرعت در دستگاه پرس قرار می گیرند و هیچ پین یا پیچی لازم نیست.