دستگاه خم کن لوله

QUICK OVERVIEW

این ابزارهای خمش لوله دارای خصوصیاتی دقیق هستند. خمش لوله ها در حالتی انجام می شود که سطح دایره ای مناسب نگه داشته می شود. این دستگاه خمش دستی می تواند برای انواع لوله ها به کار برده شود. فرض کنید می خواهید یک خمش 90 درجه در یک لوله چهار اینچی را انجام دهید و سپس یک خمش 180 درجه همراه با چهار اینچ بین خمش ها.