پرفراژ PR 10

QUICK OVERVIEW

دستگاه برش PR 10.2 که برای شلنگ های انتقال گاز ( برای مثال ، هوا ، نیتروژن و غیره ) به کار می رود راه حلی آسان را برای برش سریع فراهم می آورد. این دستگاه با دارا بودن کیفیت مناسب UNIFLEX امکان برش شلنگ های تا قطر 45 میلی متر ( 1.75 اینچ را فراهم می آورد).