پوستكن-une-10

پوستكن UNE 10

QUICK OVERVIEW

دارای عملکرد بالا برای درج اتصالاتی که به کار گیری آنها مشکل است.