EM3

QUICK OVERVIEW

برای هر نوع کارگاه : این دستگاه برش با درایو 3 KW آن همچنین به صورت یک اکولین یا DC موجود است. برای شلنگ های هیدرولیک تا 1 ¼ اینچ.

سازگار با CE