HM 220

QUICK OVERVIEW

با توجه به ساختار باریک و نوآورانه آن، و سطح بالایی از کاربر پسند بودن و عمر طولانی، دستگاه برش HM 220  استاندارد برای کیفیت و هزینه بهره وری را ارائه می دهد.

سازگار با  CE