HM 200 Ecoline

QUICK OVERVIEW

دستگاه برش HM200Ecoline برای کاربران در سطح کارگاه است که نیاز به برش شلنگ ها در یک محیط تعمیر یا محیط واسط در یک کارگاه یا دستگاه ون متحرک دارند. هدف اصلی از ارائه این مدل شلنگ های 1 ¼ اینچ و زیر آن در بازار بر اساس هر دوی اتصالات مستقیم و زانویی است اما قادر برای به کارگیری برای شلنگ های 1 ½ اینچ در 2SN و 4SP است و نیروی برش لازم بیشتر از 130 tonne نمی شود. این دستگاه دارای 8 مجموعه قالب است اما دسته خوبی از قالب های بیشتر هم موجود هستند که از 6.8 میلی متر شروع می شود و تا 62 میلی متر هم می رسد . قطر برش با یک میکرومتر تنظیم می شود و سوییچ محدود کننده برش ، برش قابل تکرار مناسبی را فراهم می آورد.

سازگار با CE