تخلیه و مکش اب 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال و مکش آب WSD 20 مناسب برای کاربردهای با فشار متوسط برای صنایع ، کشاورزی و ساختمان سازی.
فشار کاری:
20bar