مواد غذایی 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب برای انتقال شراب ، آب جو ، آب نوشیدنی ، نوشیدنی های الکلی ، آب میوه و مواد چرب با منشا گیاهی.

فشار کاری :
10 bar