تخلیه و مکش روغن 20

QUICK OVERVIEW

OSD 20 یک شلنگ خاص برای مکش و انتقال نفت ، گازوئیل و دیزل با محتوای آروماتیک حداکثر تا 40 درصد است.

فشار کاری :
10 bar