تخلیه و مکش روغن 10

QUICK OVERVIEW

OSD 10 یک شلنگ خاص است برای مکش و انتقال نفت ، گازوئیل و دیزل با محتوای آروماتیک حداکثر 40 درصد.

فشار کاری :
10 bar