تخلیه سوخت و روغن 20

QUICK OVERVIEW

Fuel oil 20 شلنگی برای انتقال نفت ، گازوئیل و دیزل با محتوای آروماتیک حداکثر 40 درصد است.

فشار کاری :
20bar