ویبراتوربتن 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ برای ویبراتورهای پنوماتیک الکتریکی.

فشار کاری:
10 bar