تخلیه و مکش ساینده

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال و مکش مواد فرساینده مناسب برای مواد فرساینده همانند سیمان ، گچ ، آهک و پودرهای فرساینده

فشار کاری :
5 bar