بتن 80

QUICK OVERVIEW

با مقاومت بسیار بالا در برابر فشار بتن و مواد ایجاد کننده سایش

فشار کاری :
80 bar