سیمان 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال پنوماتیک یا هیدرولیک برای مواد ایجاد کننده سایش همانند سیمان ، شن و غیره.

فشار کاری:
20 bar