ماسه 12

QUICK OVERVIEW

شلنگ برای انتقال گچ ، ملاط رقیق و مواد ساینده.

فشار کاری :
12 bar