سندبلاست 12

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب برای انتقال مواد دارای فرسایش بسیار بالا ، و موادی همانند کوارتز ، شن ، فولاد و شیشه ، کروندوم و غیره.
فشار کاری : 12 bar