هوا سیمدار

QUICK OVERVIEW

Air steel یک شلنگ هوای با فشار بالا است برای ماشین های معدن. دارای ایمنی بالا ، مناسب برای خدمات طولانی و بدون درد سر تحت شرایط کاری سخت.