هوا 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ صنعتی با کارایی متوسط Air 20 برای دریل های هوا و ابزارهای پنوماتیک ، مخصوصا در معادن و ساختمان سازی
فشار کاری 20 bar