هوا 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ Air 10 شلنگی با کارایی صنعتی متوسط است که برای دریل های هوا و ابزارهای پنوماتیک استفاده می شود ، مخصوصا در معادن و ساختمان سازی

فشار کاری: 10 بار (bar)