تخلیه و مکش اب 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال و مکش آب WSD 10 مناسب برای کاربردهای با فشار متوسط برای صنایع ، کشاورزی و ساختمان سازی.
فشار کاری:
10bar