اب LL10

QUICK OVERVIEW

Water LL10 یک شلنگ طولانی برای انتقال آب است برای کاربردهای با فشار متوسط در صنایع و ساختمان سازی.

فشار کاری :
10 bar