تخلیه اب 10

QUICK OVERVIEW

شلنگ انتقال آب WD 10 مناسب برای باغبانی ، کشاورزی و انتقال عمومی آب.
فشار کاری:
10bar