thermoplastic hose

رنگ بدون هوا

QUICK OVERVIEW

این شلنگ دارای سیستم اسپری رنگ بدون هوای با فشار بالا برای 160 تا 450 بار (bar) است. این شلنگ مناسب کاربردهایی است که نیازمند مقاومت شیمیایی در برابر محلول ها و مایعات خورنده هستند که به علت میزان نفوذ پایین پلی آمید است و همچنین این شلنگ مناسب گازهای صنعتی است.