تهویه

QUICK OVERVIEW

شلنگ مناسب استخراج هوا ، گاز ، گرد و خاک و بخار ، مکش خاک اره ، تکه های چوب. انعطاف پذیری بالا باعث مناسب شدن آن برای واحدهای متحرک می شود.