لوله بردستی تلسکوپی 35mm

QUICK OVERVIEW

دستگاه های برش لوله با دوام با مکانیسم تغذیه پیچ برای ردیابی ثابت و برش صاف.