پشم شیشه ای G

QUICK OVERVIEW

شلنگ طراحی شده برای تزریق های اکسیژن در صنعت فولاد ، پوشش مقاوم در برابر گرما ، پوشش مناسب طبق ASTM C-542

فشار کاری :
35-40 bar