پشم شیشه ای 20

QUICK OVERVIEW

این شلنگ دارای پوشش مقاوم در برابر سرباره های فولاد است و مقاومت الکتریکی تا 25 kW دارد.

فشار کاری :
20 bar