سوخت Fuel LL10

QUICK OVERVIEW

Fuel LL20 یک شلنگ خاص با طول زیاد برای انتقال نفت ، گازوییل و بنزین با حداکثر 40 درصد محتوای آروماتیک است.

فشار کاری :
20 bar