قطر کوچک یا تستر

QUICK OVERVIEW

مناسب برای کاربردهای هیدرولیک با مقاومت بالا در برابر سایش برای استفاده با سیستم های هیدرولیک و در فشار بالا و نقاط تست و تجهیزات مینی هیدرولیک عمومی. سیستم باز کردن سقف و کف خودرو و سیستم های بلند کردن کابین کامیون.