فشار بالا

QUICK OVERVIEW

شلنگ با فشار بالا یک فشار فشرده ، سبک وزن ، با مقاومت بالا در برابر سایش و تغییر کم در طول است که برای مایعات بر پایه نفت ، سنتزی و بر پایه آب در سیستم های هیدرولیک استفاده می شود. بیشتر برای ابزارهای ایمنی و نجات استفاده می شود و ابزارهای کشش پیچ و ریل گذاری مجدد به کار برده می شود. همچنین مناسب کاربردهایی است که نیازمند عایق الکتریکی بالا یا عدم رسانایی هستند.