Categories

بخار

QUICK OVERVIEW

شلنگ بخار طراحی شده برای استفاده با بخار برای پاک کردن ، استریلیزه کردن و دیگر موارد.

فشار کاری :
8 bar

Compare

ساختار شلنگ بخار از سه بخش تشکیل شده است : مجرا ، تقویت و پوشش.

مجرا : لاستیک مشکی و صاف مقاوم در برابر بخار

تقویت : پایل های با دوام کششی بالا

پوشش: پوشش لاستیکی خاص مشکی ، سنتزی ، مقاوم در برابر هوا ، اوزون و مقاوم در برابر سایش

Additional Information

Hose I.D. (inch)

1/2" – 2"

Working pressure

Temperature Range

-40° C to + 170° C

بخار

QUICK OVERVIEW

شلنگ بخار طراحی شده برای استفاده با بخار برای پاک کردن ، استریلیزه کردن و دیگر موارد.

فشار کاری :
8 bar

Compare

ساختار شلنگ بخار از سه بخش تشکیل شده است : مجرا ، تقویت و پوشش.

مجرا : لاستیک مشکی و صاف مقاوم در برابر بخار

تقویت : پایل های با دوام کششی بالا

پوشش: پوشش لاستیکی خاص مشکی ، سنتزی ، مقاوم در برابر هوا ، اوزون و مقاوم در برابر سایش

Additional Information

Hose I.D. (inch)

1/2" – 2"

Working pressure

Temperature Range

-40° C to + 170° C