Categories

هوا 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ صنعتی با کارایی متوسط Air 20 برای دریل های هوا و ابزارهای پنوماتیک ، مخصوصا در معادن و ساختمان سازی
فشار کاری 20 bar

Compare

ساختار شلنگ Air 20 از سه بخش تشکیل شده است: مجرا ، تقویت و پوشش.

مجرا: مشکی طبیعی و لاستیک سنتزی

تقویت : پوشش با دوام کششی بالا

پوشش: پوشش لاستیکی مشکی خاص و مقاوم در برابر سایش و هوا

محدودیت ها
شلنگ هایی که لاستیک مقاوم در برابر روغن ندارند نباید در محیط نفت استفاده شوند. شلنگ های غیر رسانا دارای مقاومت الکتریکی یک میلیونم اهم در اینچ هستند که تحت 1000 ولت DC قرار می گیرند. شلنگ های هوا با یک سیم پیچ خورده، فشار کاری مونتاژ را کاهش می دهند. برای توصیه های مونتاژ با سازنده مشورت کنید.
هشدار
از شلنگ های غیر مقاوم در برابر روغن در محیط روغن استفاده نکنید. شلنگ های غیر رسانا باید در مناطق با ولتاژ بالا استفاده شوند.

Additional Information

Hose I.D. (inch)

1/2" – 4"

Working pressure

Temperature Range

-30° C to + 70° C

هوا 20

QUICK OVERVIEW

شلنگ صنعتی با کارایی متوسط Air 20 برای دریل های هوا و ابزارهای پنوماتیک ، مخصوصا در معادن و ساختمان سازی
فشار کاری 20 bar

Compare

ساختار شلنگ Air 20 از سه بخش تشکیل شده است: مجرا ، تقویت و پوشش.

مجرا: مشکی طبیعی و لاستیک سنتزی

تقویت : پوشش با دوام کششی بالا

پوشش: پوشش لاستیکی مشکی خاص و مقاوم در برابر سایش و هوا

محدودیت ها
شلنگ هایی که لاستیک مقاوم در برابر روغن ندارند نباید در محیط نفت استفاده شوند. شلنگ های غیر رسانا دارای مقاومت الکتریکی یک میلیونم اهم در اینچ هستند که تحت 1000 ولت DC قرار می گیرند. شلنگ های هوا با یک سیم پیچ خورده، فشار کاری مونتاژ را کاهش می دهند. برای توصیه های مونتاژ با سازنده مشورت کنید.
هشدار
از شلنگ های غیر مقاوم در برابر روغن در محیط روغن استفاده نکنید. شلنگ های غیر رسانا باید در مناطق با ولتاژ بالا استفاده شوند.

Additional Information

Hose I.D. (inch)

1/2" – 4"

Working pressure

Temperature Range

-30° C to + 70° C